เปลี่ยนการแสดงผล
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน


นายณัฐพล  รัชตะศิลปิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12
ผู้จัดการท่าเรือเชียงแสน และเชียงของ

นายมาโนชน์ ประพิศ
หัวหน้าแผนกการท่าและสินค้า


นางสาวมลธิชา มงคล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริหารการเงิน


นายบันลือศักดิ์ มงคล
พนักงานการสินค้า 6


นายเอกสิทธิ์ สุวรรณดี
พนักงานการสินค้า 6