เปลี่ยนการแสดงผล
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
ด้านท่าเทียบเรือ
          ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือทางลาด 2 ระดับ จำนวน 2 ท่า ใช้สำหรับขนถ่ายสินค้าทั่วไป และท่าเทียบเรือแนวดิ่ง จำนวน 1 ท่า สำหรับขนถ่ายสินค้าทั่วไปและตู้สินค้า และแอ่งจอดเรือ ขนาด 200 x 800 เมตร สำหรับรายละเอียดท่าเทียบเรือ มีดังนี้
  • ท่าเทียบเรือทางลาดด้านทิศเหนือ ความยาวท่าเทียบเรือ 300 เมตร มีเนื้อที่ 9,600 ตารางเมตร ความลึกหน้าท่า 2 – 2.5 เมตร
  • ท่าเทียบเรือทางลาดด้านทิศใต้ ความยาวท่าเทียบเรือ 300 เมตร มีเนื้อที่ 9,600 ตารางเมตร ความลึกหน้าท่า 2 – 2.5 เมตร
  • ท่าเทียบเรือแนวดิ่ง ความยาวท่าเทียบเรือ 200 เมตร มีเนื้อที่ 20,000 ตารางเมตร
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก
  • รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ ขนาด 50 ตัน จำนวน 1 คัน
  • รถยก ขนาด 5 ตัน
  • รถยก ขนาด 2.5 ตัน
  • เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าขาเข้า  - ขาออก
  • ลานจอดรถบรรทุก
  • ปลั๊กเสียบตู้สินค้าห้องเย็น