เปลี่ยนการแสดงผล
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
888 ม.10 บ้านสันทรายกองงาม
ต.บ้านแซว  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
57150
Tel. 0-5318-1750, 0-5318-1747
Fax. 0-5318-1747
 
สำนักท่าเรือภูมิภาค
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
444 ถ.ท่าเรือ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 
10110
Tel. 0-2269-5421-2, 0-2269-5325
Fax. 0-2269-5500
 
 
สำนักงานท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
เบอร์โทรศัพท์ 053-181750 และเบอร์โทรสาร 053-181747
แผนกบริหารและการเงิน
เบอร์โทรศัพท์ 053-181747 และเบอร์โทรสาร 053-181747

Google Map